Přehled počtu závodníků/závodnic v žebříčcích celkem za zbraň celkem za věkovou kategorii
zbraň věková kategorie celkem bez bodů bodovaných   bez bodů bodovaných   bez bodů bodovaných
kord  AK0: do 39 let 34 6 28 125 27 98      
 AKI: 40-49 let 50 14 36      
 AKII: 50-59 let 23 2 21      
 AKIII: 60+ let 18 5 13      
fleret  AK0: do 39 let 11 4 7 72 24 48 54 12 42
 AKI: 40-49 let 27 10 17 93 31 62
 AKII: 50-59 let 14 4 10 47 9 38
 AKIII: 60+ let 20 6 14 52 16 36
šavle  AK0: do 39 let 9 2 7 49 17 32      
 AKI: 40-49 let 16 7 9      
 AKII: 50-59 let 10 3 7      
 AKIII: 60+ let 14 5 9      
Celkem: 246 68 178
Pravidlo pro zařazování závodníků do kategorií podle věku: Příslušný věk musí závodník dovršit v dané sezoně, tzn. od 1.9. daného roku do 31.8. roku následujícího.
Př.: Závodník kategorie AKI, který dovrší do 31.8. daného roku 49 let věku, nastoupí od 1.9. v kategorii AKII.