Přehled počtu závodníků/závodnic v žebříčcích celkem za zbraň celkem za věkovou kategorii
zbraň věková kategorie celkem bez bodů bodovaných   bez bodů bodovaných   bez bodů bodovaných
kord  AK0: do 39 let 39 15 24 142 57 85      
 AKI: 40-49 let 52 23 29      
 AKII: 50-59 let 29 13 16      
 AKIII: 60+ let 22 6 16      
fleret  AK0: do 39 let 11 7 4 78 34 44 60 25 35
 AKI: 40-49 let 28 12 16 95 43 52
 AKII: 50-59 let 17 5 12 60 21 39
 AKIII: 60+ let 22 10 12 58 22 36
šavle  AK0: do 39 let 10 3 7 53 20 33      
 AKI: 40-49 let 15 8 7      
 AKII: 50-59 let 14 3 11      
 AKIII: 60+ let 14 6 8      
Celkem: 273 111 162
Pravidlo pro zařazování závodníků do kategorií podle věku: Příslušný věk musí závodník dovršit v dané sezoně, tzn. od 1.9. daného roku do 31.8. roku následujícího.
Př.: Závodník kategorie AKI, který dovrší do 31.8. daného roku 49 let věku, nastoupí od 1.9. v kategorii AKII.