Přehled počtu závodníků/závodnic v žebříčcích celkem za zbraň celkem za věkovou kategorii
zbraň věková kategorie celkem bez bodů bodovaných   bez bodů bodovaných   bez bodů bodovaných
kord  AK0: do 39 let 36 23 13 146 68 78      
 AKI: 40-49 let 52 23 29      
 AKII: 50-59 let 34 18 16      
 AKIII: 60+ let 24 4 20      
fleret  AK0: do 39 let 11 6 5 78 34 44 58 32 26
 AKI: 40-49 let 27 10 17 96 40 56
 AKII: 50-59 let 19 9 10 70 35 35
 AKIII: 60+ let 21 9 12 58 16 42
šavle  AK0: do 39 let 11 3 8 58 21 37      
 AKI: 40-49 let 17 7 10      
 AKII: 50-59 let 17 8 9      
 AKIII: 60+ let 13 3 10      
Celkem: 282 123 159
Pravidlo pro zařazování závodníků do kategorií podle věku: Příslušný věk musí závodník dovršit v dané sezoně, tzn. od 1.9. daného roku do 31.8. roku následujícího.
Př.: Závodník kategorie AKI, který dovrší do 31.8. daného roku 49 let věku, nastoupí od 1.9. v kategorii AKII.