Výsledky

Šavle AK 0 + 1 + 2 – skupina


 123456789VD-O
1 Wacław Barański2VVVVV1V6
2 Jan MensdorffVVV131133
3 Jan Fous01V310011
4 Dana Skokanová311122010
5 Michal Šolc2VVV01223
6 Zdeněk Schlibener2VVVV3024
7 Aleksander Mazik2VVVVV2V6
8 Robert NowickiVVVVVVVV8
9 Dan Kašpar0VVVVV405

Šavle AK 0

Celkové pořadí

 1. Dan Kašpar

Šavle AK 1 – eliminace


1 Robert Nowicki10
Robert Nowicki10
4 Dana Skokanová1
Robert Nowicki
3 Jan Fous2
Aleksander Mazik2
2 Aleksander Mazik10
Dana Skokanová9
Jan Fous
Jan Fous10

Celkové pořadí

 1. Robert Nowicki
 2. Aleksander Mazik
 3. Jan Fous
 4. Dana Skokanová

Šavle AK 2 – eliminace


1 Zdeněk Schlibener10
Zdeněk Schlibener5
4 Michal Šolc9
Wacław Barański
3 Jan Mensdorff7
Wacław Barański10
2 Wacław Barański10
Michal Šolc10
Michal Šolc
Jan Mensdorff7

Celkové pořadí

 1. Wacław Barański
 2. Zdeněk Schlibener
 3. Michal Šolc
 4. Jan Mensdorff

Šavle AK 3 + 4 – skupina


 12345VD-O
1 Dominik Chren301V1
2 Jiří KoubaV12V2
3 Andras NagyVVVV4
4 Bohuslav DoležalV24V2
5 Jiří Bodó31320

Šavle AK 3 – eliminace


1 Andras Nagy10
Andras Nagy10
4 Jiří Bodó2
Andras Nagy
3 Jiří Kouba2
Bohuslav Doležal7
2 Bohuslav Doležal10
Jiří Bodó1
Jiří Kouba
Jiří Kouba10

Celkové pořadí

 1. Andras Nagy
 2. Bohuslav Doležal
 3. Jiří Kouba
 4. Jiří Bodó

Šavle AK 4

Celkové pořadí

 1. Dominik Chren