Letňanský kmet - 1. ročník turnaje veteránů v kordu - kategorie AK0

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
PRYL Dobromil Sokol Praha Vršovice   V V V 4 V V 4 V 1 6/9 12 39
MUSIL Ladislav Vštj Fakulta Stavební Praha 3   V V V V V V V 4 7/9 19 42
VÁVROVÁ-LYSÍKOVÁ Kateřina Vštj Fakulta Stavební Praha 1 1   3 2 V V 2 1 0 2/9 -21 20
HATLEOVÁ Veronika Sokol Praha Vršovice 4 2 V   1 V 3 V 4 2 3/9 -7 31
STŘÍTEZSKÝ Petr Vštj Ekonom Praha V 2 V V   V V V V 4 7/9 9 41
HERIÁNOVÁ Dita Sokol Dejvice I. 2 1 3 2 4   V 4 3 1 1/9 -19 25
BABOROVÁ Zlata Tj Lokomotiva Teplice 0 2 3 V 4 4   1 1 2 1/9 -21 22
TEREK Martin Vštj Fakulta Stavební Praha V 2 V 3 3 V V   2 1 4/9 -5 31
STEHLÍK Jaroslav Tj Slavoj Litoměřice 2 3 V V 4 V V V   3 5/9 6 37
KNAP Ladislav Tj Lokomotiva Liberec V V V V V V V V V   9/9 27 45

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   KNAP   Ladislav   CZE   TJ LOKOMOTIVA LIBEREC   9/9   27   45 
 2   MUSIL   Ladislav   CZE   VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA   7/9   19   42 
 3   STŘÍTEZSKÝ   Petr   CZE   VŠTJ EKONOM PRAHA   7/9   9   41 
 4   PRYL   Dobromil   CZE   SOKOL PRAHA VRŠOVICE   6/9   12   39 
 5   STEHLÍK   Jaroslav   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   5/9   6   37 
 6   TEREK   Martin   CZE   VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA   4/9   -5   31 
 7   HATLEOVÁ   Veronika   CZE   SOKOL PRAHA VRŠOVICE   3/9   -7   31 
 8   VÁVROVÁ-LYSÍKOVÁ   Kateřina   CZE   VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA   2/9   -21   20 
 9   HERIÁNOVÁ   Dita   CZE   SOKOL DEJVICE I.   1/9   -19   25 
 10   BABOROVÁ   Zlata   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   1/9   -21   22 

Letňanský kmet - 1. ročník turnaje veteránů v kordu - kategorie AKI

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
ŠPATENKA Petr Tj Slavoj Litoměřice   2 2 V V 4 V 4 V V 5/9 8 37
HRUDKA Bohumil Tj Dukla Praha V   V V V 4 4 4 V 2 5/9 11 39
LYSÍKOVÁ Michaela Vštj Fakulta Stavební Praha V 1   1 4 1 0 V 3 V 3/9 -13 25
SALAČ Radim Tj Slavoj Litoměřice 1 1 V   3 1 0 1 V 2 2/9 -17 19
ZASCHKE Pavel Tj Lokomotiva Teplice 3 2 V V   2 2 3 V 3 3/9 -9 30
ZAPADLO Richard Orel Hradec Králové V V V V V   1 V V V 8/9 22 41
JÍLEK Jaroslav Tj Lokomotiva Plzeň 0 V V V V V   V V V 8/9 18 40
ČECHÁK Petr Orel Hradec Králové V V 2 V3 V 0 4   3 V 5/9 -3 32
BIEBL Karel Tj Lokomotiva Teplice 2 2 V 2 2 2 2 V   3 2/9 -16 25
NOVOTNÝ Jiří Šermířské Centrum Fc Karlín 3 V 4 V V 0 4 3 V   4/9 -1 34

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   ZAPADLO   Richard   CZE   OREL HRADEC KRÁLOVÉ   8/9   22   41 
 2   JÍLEK   Jaroslav   CZE   TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ   8/9   18   40 
 3   HRUDKA   Bohumil   CZE   TJ DUKLA PRAHA   5/9   11   39 
 4   ŠPATENKA   Petr   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   5/9   8   37 
 5   ČECHÁK   Petr   CZE   OREL HRADEC KRÁLOVÉ   5/9   -3   32 
 6   NOVOTNÝ   Jiří   CZE   ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN   4/9   -1   34 
 7   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   3/9   -9   30 
 8   LYSÍKOVÁ   Michaela   CZE   VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA   3/9   -13   25 
 9   BIEBL   Karel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   2/9   -16   25 
 10   SALAČ   Radim   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   2/9   -17   19 

Letňanský kmet - 1. ročník turnaje veteránů v kordu - kategorie AKII

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
JAKEŠ Jiří Tj Lokomotiva Teplice   1 V V 3 3 3 3 4 2/8 -4 27
VALKOVIČ Martin Sc Praha V   V V 3 V 1 V 2 5/8 7 31
LÍSKOVEC Petr Tj Baník Most 1 2   V 2 V 2 3 3 2/8 -15 23
PROZR Oldřich Sokol Praha Vršovice 0 2 4   2 V 2 V 4 2/8 -9 24
JINDRA Jan Mope Praha V V V V   V V V V 8/8 23 40
CIMLEROVÁ Zuzana Sokol Praha Vršovice V 0 4 3 1   0 4 3 1/8 -18 20
TROHAŘ Daniel Sokol Dejvice I. V V V V 2 V   V V 7/8 17 37
BODÓ Jiří Tj Slavoj Litoměřice V 4 V 0 1 V 3   3 3/8 -9 26
SVOBODA Ivo Vštj Fakulta Stavební Praha V V V V 3 V 4 V   6/8 8 37

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   JINDRA   Jan   CZE   MOPE PRAHA   8/8   23   40 
 2   TROHAŘ   Daniel   CZE   SOKOL DEJVICE I.   7/8   17   37 
 3   SVOBODA   Ivo   CZE   VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA   6/8   8   37 
 4   VALKOVIČ   Martin   CZE   SC PRAHA   5/8   7   31 
 5   BODÓ   Jiří   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   3/8   -9   26 
 6   JAKEŠ   Jiří   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   2/8   -4   27 
 7   PROZR   Oldřich   CZE   SOKOL PRAHA VRŠOVICE   2/8   -9   24 
 8   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   2/8   -15   23 
 9   CIMLEROVÁ   Zuzana   CZE   SOKOL PRAHA VRŠOVICE   1/8   -18   20 

Letňanský kmet - 1. ročník turnaje veteránů v kordu - kategorie AKIII

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
HLÁSEK Václav Sc Praha   V 4 4 0 4 1/5 -7 17
SEDLÁČEK Mojmír Tj Lokomotiva Plzeň 4   0 4 0 0 0/5 -17 8
VAVREČKA Marek Sokol Dejvice I. V V   V 1 4 3/5 3 20
CHREN Dominik Bohemians Praha V V 3   1 3 2/5 -6 17
RYNEŠ František Tj Sokol Brno I. V V V V   V 5/5 20 25
KUČERA Jan Tj Lokomotiva Karlovy Vary V V V V 3   4/5 7 23

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   RYNEŠ   František   CZE   TJ SOKOL BRNO I.   5/5   20   25 
 2   KUČERA   Jan   CZE   TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY   4/5   7   23 
 3   VAVREČKA   Marek   CZE   SOKOL DEJVICE I.   3/5   3   20 
 4   CHREN   Dominik   CZE   BOHEMIANS PRAHA   2/5   -6   17 
 5   HLÁSEK   Václav   CZE   SC PRAHA   1/5   -7   17 
 6   SEDLÁČEK   Mojmír   CZE   TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ   0/5   -17   8 

 
Document Engarde - 24.6.2012 12:44:24