Stará garda 2008 - fleret 50-59 let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
BALKO Štefan Tj Slavoj Litoměřice   3 V X 3 1/3 -1 11
BODÓ Jiří Tj Slavoj Litoměřice V   V X 2 2/3 2 12
LÍSKOVEC Petr Tj Baník Most 2 2   X 1 0/3 -10 5
BALKO - JUN Štefan Tj Lokomotiva Teplice A A A   A nezapočítán
CHMELA Vít Sokol Brno I. V V V X   3/3 9 15
Stará garda 2008 - fleret 50-59 let

Stará garda 2008 - fleret 50-59 let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   CHMELA   Vít   CZE   SOKOL BRNO I.   3/3   9   15   postupující 
 2   BODÓ   Jiří   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   2/3   2   12   postupující 
 3   BALKO   Štefan   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   1/3   -1   11   postupující 
 4   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   0/3   -10   5   postupující 
Stará garda 2008 - fleret 60-69 let

Stará garda 2008 - fleret 60-69 let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
OPAVSKÝ Ilja Aspv Sk Zlín   V V V V 0 4/5 5 20
MALOŇ Zdeněk Aspv Sk Zlín 3   2 V 2 3 1/5 -6 15
TRAUB Zdeněk Aspv Sk Zlín 4 V   1 3 2 1/5 -7 15
SCHINDLER Robert Aspv Sk Zlín 1 1 V   0 1 1/5 -13 8
BIDLO Bořivoj Čšk Riegel Praha 2 V V V   1 3/5 3 18
TROUBA Jaroslav Tj Jiskra Havlíčkův Brod V V V V V   5/5 18 25
Stará garda 2008 - fleret 60-69 let

Stará garda 2008 - fleret 60-69 let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   TROUBA   Jaroslav   CZE   TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD   5/5   18   25   postupující 
 2   OPAVSKÝ   Ilja   CZE   ASPV SK ZLÍN   4/5   5   20   postupující 
 3   BIDLO   Bořivoj   CZE   ČŠK RIEGEL PRAHA   3/5   3   18   postupující 
 4   MALOŇ   Zdeněk   CZE   ASPV SK ZLÍN   1/5   -6   15   postupující 
 5   TRAUB   Zdeněk   CZE   ASPV SK ZLÍN   1/5   -7   15   postupující 
 6   SCHINDLER   Robert   CZE   ASPV SK ZLÍN   1/5   -13   8   postupující 
Stará garda 2008 - kord 50-59 let

Stará garda 2008 - kord 50-59 let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
CHMELA Vít Sokol Brno I.   V 3 V 4 V V 4 4/7 5 31
BODÓ Jiří Tj Slavoj Litoměřice 4   3 V V V 0 V 4/7 6 27
BALKO Štefan Tj Slavoj Litoměřice V V   V V V V V 7/7 16 35
GRAF Oskar Tj Lokomotiva Teplice 4 0 1   2 4 V 2 1/7 -16 18
PRAVEČEK Karel Sokol Brno I. V 2 4 V   4 4 4 2/7 -3 28
DOLEŽAL Bohuslav Amu Praha 1 2 1 V V   4 V 3/7 -9 23
VAVREČKA Marek Sokol Dejvice 2 V 4 4 V V   V 4/7 4 30
LÍSKOVEC Petr Tj Baník Most V 2 3 V V 4 3   3/7 -3 27
Stará garda 2008 - kord 50-59 let

Stará garda 2008 - kord 50-59 let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   BALKO   Štefan   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   7/7   16   35   postupující 
 2   BODÓ   Jiří   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   4/7   6   27   postupující 
 3   CHMELA   Vít   CZE   SOKOL BRNO I.   4/7   5   31   postupující 
 4   VAVREČKA   Marek   CZE   SOKOL DEJVICE   4/7   4   30   postupující 
 5   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   3/7   -3   27   postupující 
 6   DOLEŽAL   Bohuslav   CZE   AMU PRAHA   3/7   -9   23   postupující 
 7   PRAVEČEK   Karel   CZE   SOKOL BRNO I.   2/7   -3   28   postupující 
 8   GRAF   Oskar   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   1/7   -16   18   postupující 
Stará garda 2008 - kord 60+ let

Stará garda 2008 - kord 60+ let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
PELC Norbert Aspv Sk Zlín   V 2 2 4 1 3 1 1/7 -16 18
SCHINDLER Robert Aspv Sk Zlín 4   V 0 3 1 V 0 2/7 -13 18
NOHÁL Leopold Aspv Sk Zlín V 3   3 3 4 3 3 1/7 -8 24
OPAVSKÝ Ilja Aspv Sk Zlín V V V   2 4 4 2 3/7 2 27
MALOŇ Zdeněk Aspv Sk Zlín V V V V   0 V 0 5/7 2 25
PEŠTÁL Milan Sokol Brno I. V V V V V   V 1 6/7 14 31
PAVEL Petr Orel Hradec Králové V 3 V V 1 2   4 3/7 -5 25
SUCHÝ Jiří Tj Slavoj Litoměřice V V V V V V V   7/7 24 35
Stará garda 2008 - kord 60+ let

Stará garda 2008 - kord 60+ let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   SUCHÝ   Jiří   CZE   TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE   7/7   24   35   postupující 
 2   PEŠTÁL   Milan   CZE   SOKOL BRNO I.   6/7   14   31   postupující 
 3   MALOŇ   Zdeněk   CZE   ASPV SK ZLÍN   5/7   2   25   postupující 
 4   OPAVSKÝ   Ilja   CZE   ASPV SK ZLÍN   3/7   2   27   postupující 
 5   PAVEL   Petr   CZE   OREL HRADEC KRÁLOVÉ   3/7   -5   25   postupující 
 6   SCHINDLER   Robert   CZE   ASPV SK ZLÍN   2/7   -13   18   postupující 
 7   NOHÁL   Leopold   CZE   ASPV SK ZLÍN   1/7   -8   24   postupující 
 8   PELC   Norbert   CZE   ASPV SK ZLÍN   1/7   -16   18   postupující 
Stará garda 2008 - šavle 50-59 let

Stará garda 2008 - šavle 50-59 let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
CHMELA Vít Sokol Brno I.   V V V V 4/4 9 20
PRAVEČEK Karel Sokol Brno I. 3   V V 2 2/4 1 15
VRLA Martin Aspv Sk Zlín 3 3   1 1 0/4 -12 8
LÍSKOVEC Petr Tj Baník Most 2 1 V   V 2/4 -2 13
DOLEŽAL Bohuslav Amu Praha 3 V V 4   2/4 4 17
Stará garda 2008 - šavle 50-59 let

Stará garda 2008 - šavle 50-59 let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   CHMELA   Vít   CZE   SOKOL BRNO I.   4/4   9   20   postupující 
 2   DOLEŽAL   Bohuslav   CZE   AMU PRAHA   2/4   4   17   postupující 
 3   PRAVEČEK   Karel   CZE   SOKOL BRNO I.   2/4   1   15   postupující 
 4   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   2/4   -2   13   postupující 
 5   VRLA   Martin   CZE   ASPV SK ZLÍN   0/4   -12   8   postupující 
Stará garda 2008 - šavle 60+ let

Stará garda 2008 - šavle 60+ let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
ČIŽMÁŘ Luděk Sokol Brno I.   1 V V 3 2/4 -1 14
PEŠTÁL Milan Sokol Brno I. V   V V V 4/4 15 20
BIDLO Bořivoj Čšk Riegel Praha 1 3   V V 2/4 0 14
NOHÁL Leopold Aspv Sk Zlín 4 1 2   1 0/4 -12 8
PAVEL Petr Orel Hradec Králové V 0 2 V   2/4 -2 12
Stará garda 2008 - šavle 60+ let

Stará garda 2008 - šavle 60+ let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   PEŠTÁL   Milan   CZE   SOKOL BRNO I.   4/4   15   20   postupující 
 2   BIDLO   Bořivoj   CZE   ČŠK RIEGEL PRAHA   2/4   0   14   postupující 
 3   ČIŽMÁŘ   Luděk   CZE   SOKOL BRNO I.   2/4   -1   14   postupující 
 4   PAVEL   Petr   CZE   OREL HRADEC KRÁLOVÉ   2/4   -2   12   postupující 
 5   NOHÁL   Leopold   CZE   ASPV SK ZLÍN   0/4   -12   8   postupující 
Turnaj o Hradeckého orla 2008 - fleret 40-49 let

Turnaj o Hradeckého orla 2008 - fleret 40-49 let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
SCHLIBENER Zdeněk Tj Bohemians Praha   V V V 4 V 4/5 16 24
MENSDORFF Jan Tj Bohemians Praha 0   V 2 1 V 2/5 -7 13
HŮTA Karel Aspv Sk Zlín 0 1   2 0 2 0/5 -20 5
ZASCHKE Pavel Tj Lokomotiva Teplice 2 V V   0 4 2/5 -3 16
LÁTAL Martin Šerm Sokol Šternberk V V V V   V 5/5 19 25
ČECHÁK Petr Orel Hradec Králové 1 4 V V 1   2/5 -5 16
Turnaj o Hradeckého orla 2008 - fleret 40-49 let

Turnaj o Hradeckého orla 2008 - fleret 40-49 let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   LÁTAL   Martin   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   5/5   19   25   postupující 
 2   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   TJ BOHEMIANS PRAHA   4/5   16   24   postupující 
 3   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   2/5   -3   16   postupující 
 4   ČECHÁK   Petr   CZE   OREL HRADEC KRÁLOVÉ   2/5   -5   16   postupující 
 5   MENSDORFF   Jan   CZE   TJ BOHEMIANS PRAHA   2/5   -7   13   postupující 
 6   HŮTA   Karel   CZE   ASPV SK Zlín   0/5   -20   5   postupující 
Turnaj o Hradeckého orla 2008 - kord 40-49 let

Turnaj o Hradeckého orla 2008 - kord 40-49 let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
BIEBL Karel Tj Lokomotiva Teplice   3 3 4 4 4 V X 4 3 3 1/9 -11 33
HŮTA Karel Aspv Sk Zlín V   4 4 V V 4 X 3 2 4 3/9 -4 36
SCHLIBENER Zdeněk Tj Bohemians Praha V V   4 V V V X V V V 8/9 19 44
HRUDKA Bohumil Mope Praha V V V   V V V X V 3 V 8/9 12 43
MENSDORFF Jan Tj Bohemians Praha V 3 2 4   V V X 4 4 3 3/9 -6 35
ČECHÁK Petr Orel Hradec Králové V 4 4 3 4   V X V 1 3 3/9 -8 34
VALKOVIČ Martin Sc Praha 4 V 3 3 3 4   X V 2 2 2/9 -12 31
BALKO JUN. Štefan Tj Slavoj Litoměřice A A A A A A A   A A A nezapočítán
ZASCHKE Pavel Tj Lokomotiva Teplice V V 2 1 V 4 4 X   3 4 3/9 -8 33
LÁTAL Martin Šerm Sokol Šternberk V V 2 V V V V X V   V 8/9 18 42
TRČKA Roman Tj Dukla Olomouc V V 0 3 V V V X V 1   6/9 0 34
Turnaj o Hradeckého orla 2008 - kord 40-49 let

Turnaj o Hradeckého orla 2008 - kord 40-49 let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   TJ BOHEMIANS PRAHA   8/9   19   44   postupující 
 2   LÁTAL   Martin   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   8/9   18   42   postupující 
 3   HRUDKA   Bohumil   CZE   MOPE PRAHA   8/9   12   43   postupující 
 4   TRČKA   Roman   CZE   TJ DUKLA OLOMOUC   6/9   0   34   postupující 
 5   HŮTA   Karel   CZE   ASPV SK ZLÍN   3/9   -4   36   postupující 
 6   MENSDORFF   Jan   CZE   TJ BOHEMIANS PRAHA   3/9   -6   35   postupující 
 7   ČECHÁK   Petr   CZE   OREL HRADEC KRÁLOVÉ   3/9   -8   34   postupující 
 8   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   3/9   -8   33   postupující 
 9   VALKOVIČ   Martin   CZE   SC PRAHA   2/9   -12   31   postupující 
 10   BIEBL   Karel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   1/9   -11   33   postupující 
Turnaj o Hradeckého orla 2008 - šavle 40-49 let

Turnaj o Hradeckého orla 2008 - šavle 40-49 let

Skupina, kolo č.1

  Skupina č.1 Vítězství/Zápasy DZ-OZ DZ
MENSDORFF Jan Tj Bohemians Praha   4 V 2 2 V V 3/6 5 23
ŽIŽKA Jiří Amu Praha V   V V 3 3 V 4/6 6 26
ČECHÁK Petr Orel Hradec Králové 1 3   V 0 V V 3/6 -1 19
SCHLIBENER Zdeněk Tj Bohemians Praha V 3 3   2 V V 3/6 0 23
KOUTNÝ Hynek Sokol Brno I. V V V V   V V 6/6 21 30
LÁTAL Martin Šerm Sokol Šternberk 0 V 2 4 1   4 1/6 -12 16
VALKOVIČ Martin Sc Praha 2 0 0 2 1 V   1/6 -19 10
Turnaj o Hradeckého orla 2008 - šavle 40-49 let

Turnaj o Hradeckého orla 2008 - šavle 40-49 let

Celkové pořadí

 Pořadí   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/Zápasy   DZ-OZ   DZ   Skupina 
 1   KOUTNÝ   Hynek   CZE   SOKOL BRNO I.   6/6   21   30   postupující 
 2   ŽIŽKA   Jiří   CZE   AMU PRAHA   4/6   6   26   postupující 
 3   MENSDORFF   Jan   CZE   TJ BOHEMIANS PRAHA   3/6   5   23   postupující 
 4   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   TJ BOHEMIANS PRAHA   3/6   0   23   postupující 
 5   ČECHÁK   Petr   CZE   OREL HRADEC KRÁLOVÉ   3/6   -1   19   postupující 
 6   LÁTAL   Martin   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   1/6   -12   16   postupující 
 7   VALKOVIČ   Martin   CZE   SC PRAHA   1/6   -19   10   postupující 

 
Document Engarde - 27.9.2008 22:34:04